در پژوهش اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی شرکت کن و کد تخفیف جایزه بگیر!

رادیو رایا

رادیو یارا

رادیو یارا یک پادکست با موضوع بهره وری هست که با اجرای زهرا نجاری توسط نردیشمی منتشر میشه. در رادیو یارا درباره‌ی جنبه‌های مختلفی از بهره وری و برنامه ریزی صحبت می‌کنیم.

جدیدترین
قسمت ۳۵ | رمز خوشحالی چیه؟

05 آذر 1401

قسمت ۳۵ | رمز خوشحالی چیه؟

154

32:49
قسمت ۱۹ | چرا خودمون رو با دیگران مقایسه می کنیم؟

06 مهر 1400

قسمت ۱۹ | چرا خودمون رو با دیگران مقایسه می کنیم؟

153

13:18
قسمت ۱۸ | قدرت روتین ها

30 شهریور 1400

قسمت ۱۸ | قدرت روتین ها

153

17:22
قسمت ۱۵ | خستگی تصمیم گیری یا یک باتری تموم شده؟

19 مرداد 1400

قسمت ۱۵ | خستگی تصمیم گیری یا یک باتری تموم شده؟

قسمت ۶ | تاب آوری وجه اختلاف آدم های خاص و آدم های معمولی

23 آبان 1399

قسمت ۶ | تاب آوری وجه اختلاف آدم های خاص و آدم های معمولی

153

17:36