در پژوهش اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی شرکت کن و کد تخفیف جایزه بگیر!

رادیو رایا

رادیو یارا

رادیو یارا یک پادکست با موضوع بهره وری هست که با اجرای زهرا نجاری توسط نردیشمی منتشر میشه. در رادیو یارا درباره‌ی جنبه‌های مختلفی از بهره وری و برنامه ریزی صحبت می‌کنیم.

جدیدترین
قسمت ۳۳ | کنجکاور باش تا کامروا گردی

27 شهریور 1401

قسمت ۳۳ | کنجکاور باش تا کامروا گردی

153

16:20
قسمت ۳۲ | بنویس تا بخوابی

19 شهریور 1401

قسمت ۳۲ | بنویس تا بخوابی

154

18:29
قسمت ۳۱ | هنوز خاطره نمی نویسی؟

12 شهریور 1401

قسمت ۳۱ | هنوز خاطره نمی نویسی؟

153

17:14
قسمت ۳۰ | کار کار میاره

05 شهریور 1401

قسمت ۳۰ | کار کار میاره

153

19:25
قسمت ۲۹ | جواب بیخوابی هات رو میدی

30 مرداد 1401

قسمت ۲۹ | جواب بیخوابی هات رو میدی

153

20:08
قسمت ۲۸ | خاطره ی خطاهای ما

22 مرداد 1401

قسمت ۲۸ | خاطره ی خطاهای ما

153

19:44
قسمت ۲۷ | یک عادت کوچک که زندگیت رو به شدت تغییر میده

15 مرداد 1401

قسمت ۲۷ | یک عادت کوچک که زندگیت رو به شدت تغییر میده

153

24:11
قسمت ۲۶ | هوش های چندگانه گاردنر

26 بهمن 1400

قسمت ۲۶ | هوش های چندگانه گاردنر

153

12:20
قسمت ۲۵ | سندروم ایمپاستر چیست و چرا باید نسبت بهش آگاه باشیم؟

28 دی 1400

قسمت ۲۵ | سندروم ایمپاستر چیست و چرا باید نسبت بهش آگاه باشیم؟

153

14:15
قسمت ۲۴ | چطور از خودمون امتحان بگیریم؟

30 آذر 1400

قسمت ۲۴ | چطور از خودمون امتحان بگیریم؟

153

13:28
قسمت ۲۳ | قبل از امتحانمون امتحان بدیم

23 آذر 1400

قسمت ۲۳ | قبل از امتحانمون امتحان بدیم

153

14:24
قسمت ۲۲ | دوراهی های ذهنی ما

16 آذر 1400

قسمت ۲۲ | دوراهی های ذهنی ما

153

15:14