قسمت ۳۱ | هنوز خاطره نمی نویسی؟!

رادیو یارا

در این قسمت از رادیو یارا درباره ی خاطره نویسی و اثرات فوق العاده ش حرف می زنیم!

One comment on “قسمت ۳۱ | هنوز خاطره نمی نویسی؟!

دیدگاهتان را بنویسید