روزنگار در بولت ژورنال

روزنگار یکی از قسمت های اصلی بولت ژورناله و قراره هر روز استفاده بشه. درست کردنش هم خیلی ساده ست.  بالای صفحه ، تاریخ اون روز نوشته میشه. در طول روز یادداشت ها ، وظایف و رویدادها رو ثبت می کنید. اگر یک روز تمام صفحه رو پر نکرد (که خیلی وقت ها نمی کنه!) ، تاریخ روز بعد رو توی همون صفحه اضافه کنید و جلو برید. ما توی بولت ژورنال دوست نداریم فضای خالی داشته باشیم!

آموزش نوشتن روزنگار

وبینار آموزش کامل بولت ژورنال

روزنگار رو می تونید شب قبل یا همون روز صبح ایجاد کنید. اول از همه کارهایی رو که باید اون روز انجام بدید و اولویت هاتون رو بنویسید. در طول روز می تونید هر کاری رو که انجام دادید علامت بزنید، یادداشت اضافه کنید، اگر اتفاقی افتاد ثبتش کنید، اگر ایده ای به ذهنتون رسی اون رو بنویسید تا یادتون نره. روزنگار صندوقیه برای نگهداری هر فکری که در طول روز به ذهنتون میاد. حتی ممکنه ایده ی درست کردن یک صفحه ی جدید توی بولت ژورنال به ذهنتون برسه اما همون موقع نتونید این کار رو انحام بدید. (مثلا ممکنه توی یک جلسه نشسته باشید!) بنابراین می تونید این ایده رو همون موقع در قسمت روزنگار وارد کنید و شب که دارید یادداشت هاتون رو نگاه می کنید، اون صفحه رو درست کنید.

روزنگار در بولت ژورنال
نمونه روزنگار خارجی در بولت ژورنال
نمونه روزنگار فارسی
نمونه روزنگار فارسی

از من می شنوید، اگر درست کردن بولت ژورنال به نظرتون خیلی سخت و پیچیده ست و می ترسید شروع کنید، اول فقط با روزنگار شروع کنید. کاری به بقیه ی صفحه ها نداشته باشید. چند روز یا چند هفته فقط روزنگار بنویسید و پیش برید. مطمئن باشید همین کلی توی زندگی تون تاثیر میذاره. بعد که دستتون راه افتاد می تونید صفحه های دیگه رو هم به دفترتون اضافه کنید.

اگر می خواید با بقیه ی قسمت های اصلی بولت ژورنال آشنا بشید آموزش بولت ژورنال رو مطالعه کنید و یا ویدیو «وبینار بولت ژورنال چیست؟» رو دانلود کنید!