مرور بولت ژورنال بهار

مرور بولت ژورنال بهار

من می دونم وقتی یک سال جدید ، فصل جدید یا ماه جدید شروع میشه، چقدر دلمون می خواد بریم سراغ بولت ژورنالمون و صفحه های جدید و خوشگل درست کنیم! دلمون می خواد هدف تعیین کنیم، برای خودمون لیست بنویسیم.

اما قبل از این کارا، خوبه یکم وقت بذاریم و به روزهایی که رفتند نگاه کنیم. ببینیم کجاها خوب عمل کردیم، کجاها عملکردمون کافی نبوده. کدوم صفحه های بولت ژورنال به پیشرفتمون کمک کردن، کدوما خالی موندن. چرا این طوری شده؟

به خاطر همینه که مرور خیلی مهمه!

من توی این ویدیو صفحه های بولت ژورنالمو باشما ورق می زنم و راجع به مهمتریناشون حرف می زنم. چه اونایی که برام کاربردی بودن، چه اونایی که کاربردی نداشتن.

پیشنهادم اینه که بعد از تماشای ویدیو مرور، ویدیو بولت ژورنال تابستان  رو هم نگاه کنید!

دیدگاهتان را بنویسید