• کایزن به معنی بهبودی پیوسته
    بولت ژورنال,  رشد فردی

    کایزن چیست و چه فایده ای برای بولت ژورنال دارد؟

    کایزن یک اصطلاح ژاپنیه که از دو قسمت تشکیل شده؛: «کای» به معنی تغییر و «زن» به معنی خوب. با اینکه شاید معنی لغویش بشه «تغییر خوب»، اما معمولا ترجمه ش می کنند به «بهبودی پیوسته». یعنی تغییرات کوچک به صورت پیوسته برای یک بازه ی زمانی بلندمدت. چرا تصمیم گرفتم راجع به کایزن بنویسم؟ چون اعتقاد دارم آشنا شدن با این مفهوم و مخصوصا استفاده کردن ازش در بولت ژورنال تاثیر مثبت زیادی داره. مفهوم کایزن در برنامه ریزی یعنی به جای اینکه فکر کنم باید یک کار خیلی بزرگ انجام بدم، یک مشکل بزرگ رو حل کنم، یک پروژه ی بزرگ رو تموم کنم، می تونم به قدم…