• ایده آل گرایی
    رشد فردی

    چرا یک ایده آل گرا نیستم؟

    خیلی از ماها وقتی درباره ی خودمون حرف می زنیم، از ایده آل گرا بودن می گیم. دور و بر من پر از آدم هاییه که ایده‌آل گرا بودنشون رو قبول کردن و در موردش صحبت می کنند. خیلی وقتا حتی به عنوان چیزی که باهاش راحتن و هیچ وقت دلشون نمیخواد تغییرش بدن ازش حرف می زنند.. اما من (دیگه!!) آدم ایده آل گرایی  نیستم و از این ایده آل گرا نبودن خوشحالم. رویای دست نیافتنی برای ما که در دنیای واقعی زندگی میکنیم، تصور اینکه قابلیت نامرئی شدن داشته باشیم چقدر دوره؟ ایده آل گرا بودن همه ی رویاهایی رو که ما «میتونیم» در واقعیت بخش برسیم، اون قدر…