• هدف بولت ژورنال داشتن چیست
    بولت ژورنال

    هدف بولت ژورنال داشتن چیست؟

    وقتی اسم برنامه ریزی میاد به چی فکر می کنید؟ برای یک لحظه مکث کنید و توی ذهنتون به این سوال پاسخ بدید که برنامه ریزی مربوط به چه چیزهایی میشه؟ درس خوندن؟ دانشگاه؟ کنکور؟ پروژه؟ مقاله؟! هدف بولت ژورنال فقط همینهاست یعنی؟ می دونید چرا اسم ِ بولت ژورنال،  «دفتر برنامه ریزی» نیست؟ چون بولت ژورنال قرار نبوده فقط شما رو برای امتحان بعدیتون آماده کنه. قرار نیست ازش فقط برای بیشتر کردن درآمدتون استفاده کنید.  هدف بولت ژورنال چیزی خیلی فراتر از اینهاست. هدف بولت ژورنال بولت ژورنال قراره به ما کمک کنه تا بتونیم اون زندگی رو که می‌خوایم داشته باشیم. زندگی که می‌خوایم، با ایجاد کردن تغییرات…