• ارزیابی برنامه ریزی
    بولت ژورنال,  رشد فردی

    ارزیابی برنامه ریزی

    یک برنامه ریزی هر چقدر هم که با انگیزه و دقیق نوشته شده باشه، اگر مورد ارزیابی قرار نگیره به درد نمی خوره. ما با ارزیابی برنامه ریزی هامون متوجه اشتباهاتمون میشیم، دقتمون به حال و هوامون بیشتر میشه و در نهایت میتونیم تصمیم های بهتری برای زندگی مون بگیریم. بهتره برای هر بازه ی زمانی ای که برنامه می ریزیم، در انتهاش اون برنامه رو ارزیابی کنیم. مثلا اگر جمعه ها برای هفته ی بعد برنامه ریزی می کنیم، در انتهای اون هفته چند دقیقه وقت بذاریم و به کارهایی که کردیم یا نکردیم فکر کنیم تا بتونیم برای هفته ی بعد تصمیم بهتری بگیریم. همین فرآیند رو میشه…